FR

1.7.2022

20:00

Alli Neumann - Tollhaus Karlsruhe

SA

9.7.2022

20:00

smart evidence Schloss Albrechtsberg (nicht öffentlich)

SA

23.7.2022

20:00

smart evidence (nicht öffentlich)

SO

11.9.2022

20:00

Alexander Blume & Band "Luthers Bibel-Leaks" Wartburg/Eisenach